Randmotief links

 

 

Kerámevo was een aantrekkelijk initiatief in Amersfoort. Keramisten konden plek huren om hun werk te exposeren. Vrijwilligers verzorgden de opstelling en de verkoop.
Henny heeft hier veel werk verkocht.
De gemeente Amersfoort ondersteunde dit initiatief door een redelijke huurprijs te vragen.
Helaas heeft de gemeente (de betreffende ambtenaar) haar beleid gewijzigd en de huurprijs dermate verhoogd, dat het niet langer haalbaar was. Heel jammer!

randmotief rech